Polityka prywatności

 1. przechowywać na serwerze naszym i/lub serwerze zewnętrznym;
 2. udostępniać Państwu podczas korzystania z naszego serwisu internetowego;
 3. wykorzystywać do profilowania (o profilowaniu piszemy w dalszej części informacji);
 4. używać do zabezpieczenia Państwa praw jako strony umowy, na przykład obsługi złożonej reklamacji;
 5. wykorzystywać do działań marketingowych, na przykład przesyłania Państwu naszych informacji handlowych (nie dotyczy osób poniżej 18 roku życia) - przesyłanie takich informacji drogą elektroniczną jest możliwe tylko i wyłącznie jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę (dotyczy także osób które nie ukończyły 18 roku życia);
 6. wykorzystywać do wystawienia dokumentu sprzedaży;
 7. przechowywać w dokumentacji (elektronicznej lub papierowej) wykonania umów, rachunkowej i podatkowej;
 8. przekazywać następującym podmiotom: naszym podwykonawcom, firmom świadczącym dla nas usługi marketingowe, informatyczne, profilowania, księgowe, prawnicze, windykacyjne, płatnicze, bankowe i innym wspomagającym naszą działalność, a wymagającym takiego przekazywania;
 9. wykorzystywać do ustalenia, obrony i prawnej możliwości dochodzenia roszczeń przez Państwa lub przez nas;
 10. wykorzystywać do tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju sprzedaży towarów i usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych.

 1. dane służące do wykonania zawartej umowy podlegają zaprzestaniu przetwarzania w tym celu w terminie 3 miesięcy od zrealizowania lub innego zakończenia umowy;
 2. dane przetwarzane w celu wykonania naszego obowiązku prawnego podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 3 miesięcy od wygaśnięciu tego obowiązku;
 3. dane przetwarzane w celu obrony naszego interesu prawnego podlegają zaprzestaniuprzetwarzania w terminie 3 miesięcy od ustania interesu prawnego przetwarzania, przy czym dane służące do ustalenia, obrony i prawnej możliwości dochodzenia roszczeń przez Państwa lub przez nas podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 3 miesięcy od przedawnienia Państwa roszczeń bądź w terminie 3 miesięcy od wygaśnięcia naszychroszczeń - w zależności co następuje później;
 4. dane służące do naszej działalności marketingowej podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 18 miesięcy miesięcy od ich ostatniego wykorzystania (nie dotyczy to sytuacji, gdy wyrazili Państwo wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych);
 5. dane służące do celów prowadzenia korespondencji w określonych sprawach podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 3 miesięcy od ostatniej korespondencji w sprawie;
 6. dane służące do przekazywania Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną (o ile wyrazili Państwo na to zgodę) podlegają zaprzestaniu przetwarzania w terminie 60 miesięcy od ostatniego kontaktu z Państwem.

 1. zapamiętania preferencji wyświetlania;
 2. tworzenia statystyk i raportów oglądalności.

 1. sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych lub uzupełnienia danych;
 2. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych - stosownie do złożonego wniosku);
 3. dostępu do danych (między innymi: informacji o przetwarzanych przez nas danych, celach przetwarzania, odbiorcach danych lub kategoriach odbiorców) oraz otrzymania kopii danych;
 4. przeniesienia danych do innego administratora danych;
 5. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) jeżeli zachodzi którakolwiek z okoliczności opisanych w art. 17 ust. 1 lit. od a do f RODO z wyjątkami opisanymi w art. 17 ust. 3 RODO.

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności;
 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. żądają Państwo od nas zawarcia umowy i w tym celu podają nam Państwo swoje dane;
 2. jest to niezbędne do wykonania zawartej między Państwem a nami umowy;
 3. jest to niezbędne do wykonania przez nas naszych obowiązków prawnych, na przykład wystawienia faktury, prowadzenia dokumentacji rachunkowej i podatkowej;
 4. jest to niezbędne do prowadzenia przez nas działań marketingowych, na przykład marketingu bezpośredniego lub pokazywania Państwu treści dostosowanych do Państwa profilu (nie dotyczy osób poniżej 18 roku życia).

INFORMACJA O POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.